top of page
AZ Ljudska univerza Velenje

Delavska univerza Velenje je bila ustanovljena 20. oktobra 1959 in je stara natanko toliko kot mesto Velenje. Svoje izobraževalno poslanstvo opravljamo že od vsega začetka in tako, kot so v preteklosti politične in gospodarske razmere v sami občini dajale večji ali manjši pečat tudi na pestrost ponudbe izobraževalnih oblik namenjenim občanom Velenja in širše okolice, tako se na hitre spremembe odziva tudi danes.

 

Danes je poslanstvo Ljudske univerze Velenje ponuditi občanom zanimive in kvalitetne izobraževalne programe ter graditi odnose z udeleženci s spremljanjem njihove uspešnosti, motiviranjem in svetovanjem. S hitrim odzivanjem na spremembe v okolju ponujamo programe, ki so zanimivi za kar najširši krog naših udeležencev. 

V okviru projekta Večgeneracijski center Planet generacij, ki smo ga pričeli izvajati s 1. 1. 2017, potekajo:

Od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure

NEFORMALNO DRUŽENJE IN SREČEVANJE

Druženje vsebinsko ni določeno in predstavlja ustvarjanje in vzdrževanje socialne mreže:

 • Pogovori

 • Družabne igre

 • Druženje 

 • Uporaba računalnika in interneta

INFORMIRANJE

Uporabnikom nudimo informacije o storitvah s področja preprečevanja, obvladovanja in odpravljanja socialnih stisk in težav ter informacije o aktivnostih, ki potekajo v okviru večgeneracijskega centra.

RAZLIČNE VSEBINE

 • Neformalno druženje in informiranje

 • Delavnice za iskalce zaposlitve: Učinkovit nastop na trgu dela

 • Delavnica »Trajnostni vidiki delovnih mest«

 • Možganski fitnes, BrainGym

 • Sprehodi za zdravo telo s tablico in pametnim telefonom

 • Ustvarjalne in računalniške delavnice in aktivno vključevanje v družbo »Poglej me, tukaj sem«

 • Predavanje strokovnjaka s področja starševstva

 • Delavnice: „Minutka za zdravje“

 • Počitniški most in organizirano občasno varstvo otrok

 • Delavnice „Sodobna tehnologija nas druži“

 • Slovenščina malo drugače za priseljenske družine

 • Organizirano občasno varstvo otrok

 • Delavnice »Zgodbe mojega kraja«

 • Povezovalne delavnice za preprečevanje stigmatizacije, izolacije in aktivno povezovanje različnih generacij

 • Samopomočne skupine za brezposelne osebe in invalide

 • Delavnice za krepitev digitalnih kompetenc in opolnomočenje invalidov

Program aktivnosti

 • w-facebook

AZ Ljudska univerza Velenje

 

Titov trg 2

SI - 3320 Velenje

T + 386 (0)31 781 142

E: planet.generacij@lu-velenje.si

Kontaktni osebi:

Lidija Praprotnik in Mojca Videmšek

Vse aktivnosti so za uporabnike prostovoljne in brezplačne!
bottom of page