top of page
Lokacije, kjer potekajo vsebine in aktivnosti:

​AZ Ljudska univerza Velenje

Titov trg 2

3320 Velenje

Občina Šoštanj

Trg svobode 12

3325 Šoštanj

Mladinski center Šmartno ob Paki

Šmartno ob Paki 13

3327 Šmartno ob Paki

 

Center za samostojno učenje Nazarje (Jakijeva hiša),

Zadrečka cesta 35,

3331 Nazarje

Občina Rečica ob Savinji

Rečica ob Savinji 55

3332 Rečica ob Savinji

Osnovna Šola Blaža Arniča Luče

Luče 77

3334 Luče

 

Dom za varstvo odraslih Velenje

Kidričeva cesta 23

3320 Velenje

DEOS, d. d.

P.E. Center starejših Zimzelen

Topolšica 78

3326 Topolšica

Društvo regionalna varna hiša Celje

P.P. 347

3000 CELJE (Enota Velenje)

UPI – ljudska univerza Žalec

Ulica Ivanke Uranjek 6

3310 Žalec

OŠ Braslovče

Rakovlje 15b

3314 Braslovče

OŠ Polzela

Polzela 10

3313 Polzela

OŠ Prebold

Graščinska cesta 7

3312 Prebold

 

OŠ Vransko

Vransko 23

3305 Vransko

 

Hiša sadeži družbe Žalec

Hmeljarska 3

3310 Žalec

AZ Ljudska univerza Velenje

| Titov trg 2  

| SI - 3320 Velenje

| T: 031 781 142

|  planet.generacij@lu-velenje.si

UPI - ljudska univerza Žalec

| Ulica Ivanke Uranjek 6  

| SI - 3310 Žalec

|  T: 03 713 35 50

|  lu-zalec@upi.si

Hiša sadeži družbe Žalec

| Hmeljarska 3

| SI - 3310 Žalec

| T: 051 669 714

| hisa-zalec@filantropija.org 

bottom of page