top of page
Podporne organizacije

Posebna zahvala lokalnim skupnostim, ki finančno in z zagotavljanjem ustreznih prostorov podpirajo projekt Večgeneracijski center Planet generacij.

Sodelujoče organizacije

Z nami sodelujejo tudi različne organizacije, javni zavodi, nevladne organizacije, predvsem z informiranjem, promocijo in vključevanjem ranljivih ciljnih skupin v aktivnosti Večgeneracijskega centra Planet generacij.

Občina Žalec

Občina Rečica ob Savinji

Občina Prebold

Občina Luče

Občina Šoštanj

Občina Nazarje

Občina Šmartno ob Paki

Občina Braslovče

Občina Polzela

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
bottom of page