top of page
UPI - ljudska univerza Žalec

 

UPI – ljudska univerza Žalec je javni zavod za izobraževanje odraslih in mladine. Ustanovljena je bila leta 1975 kot Delavska univerza Žalec. Leta 1990 se je Delavska univerza preimenovala v UPI – ljudsko univerzo Žalec. Ustanoviteljice UPI – ljudske univerze Žalec so v različnih deležih občine Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec. Kratica UPI pomeni usposabljanje in permanentno izobraževanje. S širitvijo izobraževalnih programov se je tudi večalo število zaposlenih in danes je na UPI – ljudski univerzi zaposlenih 15 ljudi.

Naše osnovno poslanstvo je razvijanje in širjenje kulture vseživljenjskega učenja v lokalnem okolju in širši regiji, kar pomeni, da želimo čim širšemu krogu ljudi ponuditi in zagotavljati kar se da bogato izbiro različnih izobraževalnih programov, tečajev in delavnic tako na področju formalnega kot tudi neformalnega izobraževanja in svetovalno dejavnost. Osredotočamo se na različne ciljne skupine odraslih. Prepoznavni smo po prijaznosti, fleksibilnosti, prilagajanju potrebam lokalnega okolja in kakovosti. Ugotavljamo, da so naši udeleženci s pri nas pridobljenimi znanji uspešni tudi po zaključenem izobraževanju.

 

V okviru aktivnosti Večgeneracijskega centra Planet generacij izvajamo aktivnosti v:

 

ponedeljek od 13. do 17. ure​,

torek od 13. do 17. ure,

sreda od 14. do 18. ure,

četrtek od 13. do 17. ure,

petek od 12. do 16. ure.

NEFORMALNO DRUŽENJE IN SREČEVANJE

Neformalno druženje ni vsebinsko določeno in predstavlja ustvarjanje in vzdrževanje socialne mreže: pogovori, družabne igre, druženje, uporaba računalnika in interneta

INFORMIRANJE

Uporabnikom so na voljo tudi informacije o storitvah s področja preprečevanja, obvladovanja in odpravljanja socialnih stisk in težav ter informacije o aktivnostih, ki potekajo v okviru večgeneracijskega centra.

RAZLIČNE VSEBINE

 • Neformalno druženje in informiranje

 • Delavnice za socialno vključenost in razvijanje zdravstvenih kompetenc

 • AKTIVIRAJ SE – socialna aktivacija

 • Delavnice za razvoj digitalne pismenosti

 • Aktivnosti za družine pod pragom tveganja revščine

 • Organizirano občasno varstvo otrok

 • Delavnice za razvoj jezikovne pismenosti

 • Predavanje »Izzivi sodobnega starševstva«

 • Program „Jezikamo in se igramo“

 • Kariernice za mladostnike

Program aktivnosti

 • w-facebook

UPI - ljudska univerza Žalec

 

Ulica Ivanke Uranjek 6

SI - 3310 Žalec

T + 386 (0) 3 713 35 77

E: planetgeneracij-zalec@upi.si​

Kontaktna oseba:

Petra Kačičnik Škof

Vse aktivnosti so za uporabnike prostovoljne in brezplačne!
bottom of page