top of page
Vsebine in aktivnosti

 

Številne vsebine (delavnice, samopomočne skupine, počitniške aktivnosti, predavanja ...) v obsegu 24 ur tedensko potekajo na različnih lokacijah.

 

Glavni poudarek je na integraciji, socialni vključenosti, spodbujanju enakih možnosti, sodelovanju, izboljšanju zaposljivosti ter zmanjšanju tveganja revščine in dvigu

kakovosti življenja ranljivejših skupin.

 

Vsak mesec za vas pripravljamo pester program brezplačnih aktivnosti:

Program AZ Ljudska univerza Velenje

Program UPI - ljudska univerza Žalec

Program Hiša sadeži družbe Žalec

Vabljeni v našo družbo!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

+ Velenje

+ Šoštanj

+ Šmartno ob Paki

+ Topolšica

+ Rečica ob Savinji

+ Nazarje

+ Luče

+ Žalec

+ Prebold

+ Polzela

+ Vransko

+ Braslovče

Delavnice, predavanja, vadbe, počitniške aktivnosti, varstvo otrok, samopomočne skupine ...

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

bottom of page